МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Учениците от ОУ „Братя Миладинови“, включени в групите по БЕЛ (7 клас) и по математика (5 клас) по Проект „Подкрепа за успех“, взеха участие в междуучилищна дейност по проекта. Домакин на мероприятието беше ОУ „Васил Априлов“.

Учениците от 7 клас се включиха в инициативата по темата „Разкажи ми за Русе“. Заедно трябваше да подредят пъзел с изображението на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и да разпознаят сградата. След това отговаряха на въпроси, свързани с историята и значимостта културното средище.
Учениците от 5 клас пък показаха математическите си умения по темата „Животински свят“. Те трябваше да решат задачи, за да подредят правилно форма на животно, съставено от геометрични фигури. Отговаряха бързо и вярно на логически задачи.
В края на мероприятието всички децат получиха награди за доброто си представяне.