Меню и хранене

Седмично меню за периода 5.10. – 9.10.2020 г. 

Седмично меню за периода 12.10. – 17.10.2020 г. 

Седмично меню за периода 19.10. – 23.10.2020 г. 

Седмично меню за периода 26.10. – 30.10.2020 г. 

Седмично меню за периода 02.11. – 06.11.2020 г. 

Седмично меню за периода 09.11. – 13.11.2020 г. 

Седмично меню за периода 16.11. – 20.11.2020 г. 

Седмично меню за периода 23.11. – 27.11.2020 г. 

Седмично меню за периода 04.01. – 08.01.2021 г. 

Седмично меню за периода 11.01. – 15.01.2021 г. 

Седмично меню за периода 18.01. – 22.01.2021 г. 

Седмично меню за периода 25.01. – 29.01.2021 г. 

Седмично меню за периода 1.02. – 05.02.2021 г. 

Седмично меню за периода 08.02. – 12.02.2021 г. 

Седмично меню за периода 15.02. – 19.02.2021 г. 

Седмично меню за периода 22.02. – 26.02.2021 г. 

Седмично меню за периода 01.03. – 05.03.2021 г. 

Седмично меню за периода 08.03. – 12.03.2021 г. 

Седмично меню за периода 15.03. – 19.03.2021 г. 

Седмично меню за периода 22.03. – 26.03.2021 г. 

Седмично меню за периода 12.04. – 16.04.2021 г. 

Седмично меню за периода 19.04. – 23.04.2021 г. 

Седмично меню за периода 26.04. – 30.04.2021 г. 

Седмично меню за периода 05.05. – 07.05.2021 г. 

Седмично меню за периода 10.05. – 14.05.2021 г. 

Седмично меню за периода 17.05. – 21.05.2021 г. 

Седмично меню за периода 24.05. – 28.05.2021 г.