НАГРАДА ОТ КОНКУРС „БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА“

Специална награда за Ивайло Николов от IIIA  клас на конкурс за детска рисунка „Българската азбука“ – ШУ-ДИКПО гр. Варна.
Със специална награда от Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“ бе удостоен Ивайло Руменов Николов от IIIА клас. В присъствието на представители от ШУ и от ДИКПО-гр. Варна, както и на много родители, учители и ученици, се извърши награждаването на победителите в конкурса и откриването на изложба.