НАГРАДИ НА КОНКУРСИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

В края на 2023 г. учениците от ОУ „Братя Миладинови“ участваха в няколко национални конкурса по изобразително изкуство. От Националния конкурс „През девет планини в десета“ учениците от IIА, VА и VIIА клас получиха грамоти. Анна, Виктория, Елица и Светослав от VIIА и Саманта от VIА клас участваха в конкурса „Коледна звезда“ и в категория „коледна картичка“ се класираха на първо място. Анна участва и в Националния конкурс „Рождество Христово“, на който получи грамота.