НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „БОГ Е ЛЮБОВ“

На 09.06.2023 г. в град Видин се проведе награждаването на учениците, класирани на I място в XXI Национален конкурс „Бог е любов“.
Мариела Георгиева от VIIБ клас бе наградена в категория „приложно изкуство“, а Лъчезар Иванов от IIБ клас получи специалната награда в категория „стихотворение“.