„НАРОДНОСТТА НЕ ПАДАМ ТАМ, ДЕТО ЗНАНЬЕТО ЖИВЕЙ!“

През седмицата, посветена на Стоян Михайловски и на неговия безсмъртен всеучилищен химн, учениците от ОУ „Братя Миладинови“ подготвиха кратка програма. С презентация за живота и творчеството на големия баснописец се представиха ученици от VII клас, участници в Ученическия съвет.
Второкласниците Кристен, Мартин и Виктор прочетоха популярни басни. Вокалната група „Нотни картички“ разнообрази програмата със своите песни.
Трябва да помним тези моменти от българската история, който са свързани с родния ни град.