НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРИРОДАТА – МОЕТО ВДЪХНОВЕНИЕ“

Четиринадесет деца от IА клас на ОУ „Братя Миладинови“ са удостоени с грамота за масово участие в Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“ организиран от Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“. Със своите рисунки децата претвориха красотата на нашата природа.