Национално външно оценяване в седми клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Български език и литература                 9 май 2019 г.  начало 10:00 часа

Математика                                               10 май 2019 г.  начало 10:00 часа

Човекът и обществото                            14 май 2019 г.  начало 10:00 часа

Човекът и природата                              16 май 2019 г.  начало 10:00 часа

СЕДМИ КЛАС

Български език и литература               17 юни 2019 г.  начало 9:00 часа

Математика                                             19 юни 2019 г.  начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)       21 юни 2019 г. начало 9:00 часа