Национално външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Български език и литература                26 май 2022 г.  начало 10:00 часа

Математика                                               27 май 2022 г.  начало 10:00 часа

 

СЕДМИ КЛАС

Български език и литература               14 юни 2022 г.  начало 10:00 часа

Математика                                             16 юни 2022 г.  начало 10:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)       17 юни 2022 г. начало 10:00 часа