Национално външно оценяване в седми клас

Съгласно Заповед № РД 09-4131 / 29.08.2017 г. на МОН са определени дни

за провеждане на НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ:

ІV клас

Български еик и литература      10 май 2018 г.

Математика                                        14 май 2018 г.

Човекът и природата                     17 май 2018 г.

Човекът и обществото                   16 май 2018 г.

 

VІІ клас

Български еик и литература       21 май 2018 г.

Математика                                         23 май 2018 г.