НАЦИОНАЛНО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

Учениците от начален етап в ОУ „Братя Миладинови“ днес получиха своите медали и грамоти, които завоюваха от Националното финално състезание към Сдружението на българските начални учители. Директорът на училището г-н Минков връчи златните медали и грамоти за 1 място на Мартин Бонев от IIA клас и Кристиана Младенова от IIIA клас. Всички останали участници получиха сребърните си медали и грамоти: Явор Балтаджиев IA клас; IIA клас – Кристен Георгиева, Радост Иванова, Виктор Стоянов и Кристиан Кръстев; IIБ клас – Валенсия Кръстева, Лилия Маркова, Владимир Аблански и Катерина Великова; IIIA клас – Даниел Атанасов, Мария Ангелова, Мариана Стоянова; IIIБ клас – Лъчезар Иванов и IVA клас – Никола Николов и Ивайло Енчев. Желаем на всички ученици да показват все така високи резултати и знания. Благодарим за добрата подготовка и на техните учители!