НЕ НА НАСИЛИЕТО!

Лекция за превенция на агресията и тормоза в училище изнесе г-жа Дарина Василева от РЗИ пред учениците от IV клас.
Специално изготвената презентация ги запозна с това какви могат да бъдат причините за агресия при децата и как да решават проблемите помежду си без насилие.