ОБУЧЕНИЕ НА КОЛЕКТИВА ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, СОФИЯ

Педагогическият екип на ОУ „Братя Миладинови“ участва в двудневно обучение на тема „Училище в облака“, организирано от Център за творческо обучение и Google for Education.
Преподавателите Истилияна Стойнова и Мария Тасева  запознаха колектива с облачнaтa платформa Google Workspace for Educations, която осигурява неограничено хранилище за документи и учебно съдържание, както и пълен набор от приложения за работа с данни.