ОЛИМПИАДА ПО БДП

През месец март 2019 година в област Русе се проведе Олимпиада по безопасност на движението по пътищата за учениците от прогимназиален етап. Ученици от VІІ клас на нашето училище взеха участие в онлайн теста. Трима от тях се класираха в първите 50 от 930 участника. Това бяха: Александър Милен Петков -на VІІ място, Ивана Иванова Войкова-на VІІІ място и Божидара-Кристина Стефанова-на 40 място. Участниците бяха наградени на 10.05.2019г на церемония в Аулата на СУ “ Васил Левски“ в Русе.