Олимпиади и състезания

График за провеждане на Общински кръг на олимпиади за учебната 2018/2019 година