ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Днес учениците от VIIБ нарисуваха тематични картини, посветени на Международния ден на толерантността.

Няма да спрем да учим, че толерантност е благородството да приемаш различните! Хармонията – тя е нашата сила! От малък всеки трябва да знае!