ОТКРИВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ПО БДП

От тази учебна година учениците от ОУ „Братя Миладинови“ разполагат с нова придобивка: чисто нова площадка по БДП в двора на училището. Тя е създадена по Национален проект „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки по БДП“. Към нея има добавени комплект пътни знаци, велосипед, каска, светлоотразителни жилетки, светофар и подвижна площадка за студените месеци през годината.

Първи учениците от VI „б“ клас имаха възможността да покажат знания и умения на новата площадка. Те подредиха пътните знаци, пресичаха по указаните пешеходни пътеки и демонстрираха умения за управление на велосипед. Отговаряха и на въпроси, свързани с различни пътни ситуации.

Нека новата площадка допринесе за засилен интерес, повече знания и умения на учениците при ориентиране в пътна обстановка и възможност училището ни да остане територия без пострадали от ПТП.