ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

В проведеното състезание „Аз и знанието“, организирано от СБНУ взеха участие 40 ученици от 1 до 4 клас. От тях 15 получиха максималният брой точки 50.  За достойното си представяне днес получиха ГРАМОТИ.
Благодаря на всички участвали в състезанието ученици и на техните учители за отличното им представяне!