ОТНОВО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ВАЖНО!

Със Заповед РД-09-748 от 19.03.21г.  на Министъра на образованието от 22 до 31 март 2021 г. се преустановява провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 1 до 7 клас. Обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще протичат при следния

Часови график.