ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ!

От 12.04.2021 г. учениците от 1 – 4 клас включително се връщат на училище в присъствено обучение.

На училище в присъствено обучение ще са и учениците от 6 и 7 клас. За учениците от 5-ти клас обучението продължава  от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

График на часовете за обучение в електронна среда за учениците от 5 клас

График  на  часовете  / продължителност на уч. час 30 мин., междучасие 20 мин.

След втория час 30 мин.  голямо междучасие/.

  1. 08:00 – 08:30
  2. 08:50 – 09:20
  3. 09:50 – 10:20
  4. 10:40 – 10:10
  5. 10:30 – 12:00
  6. 12:20 – 12:50
  7. 13:05 – 13:35