Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01 до 31.12.2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01 до 31.12.2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01 до 31.12.2013 г. по дейности