Педагогически персонал

Начален етап

Веляна Нарова

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП с чужд език Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2015 г.

Нели Кинчева Пенчева

 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2016 г.

Емилия Йорданова Димитрова 

ПУ“Паисий Хилендарски“- начална училищна педагогика 

Старши начален учител Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 1995

ІІ ПКС

Анета Русева Атанасова 

ШУ“Константин Преславски“ – начална училищна педагогика Учител в начален етап – бакалавър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2013

 

Живка Жанова Илиева 


Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2017 г.

 Павел Пенчев

РУ „Ангел Кънчев“ –предучилищна и  начална педагогика  Начален учител – бакалавър Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2014 година

Анюша Тодорова
 

ВТУ“Кирил и Методий“ – предучилищна и начална училищна педагогика- магистър

Старши начален учител – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 1996

ІV ПКС

 

Даниела Драгомирова Димитрова


Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2017 г.

 

Венета Галенова Великова

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2017 г.

Христина Йорданова Христова

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2017 г.

 

Росица Горанова

 Русенски университет Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2016 г.


Прогимназиален етап


Маргарита Йорданова Михова

СУ“Климент Охридски“ – българска филология – магистър Старши учител по български език и литература – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 1998

Елина Иванова

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

РУ“Ангел Кънчев“ – „Лингводидактика в прогимназиален етап

Учител по английски език – магистър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2015

Ценка Димова

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

ШУ „Константин Преславски“ – математика

Старши учител по математика – магистър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2015 г.

Павел Димитров Иванов 

ПУ“Паисий Хилендарски“- химия и физика 

Старши учител по химия и физика – магистър

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 1999

Галина Димитрова Александрова

ВТУ“Кирил и Методий“ – история и география 

Старши учител по история и география – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2008

V ПКС


Николинка Стоянова Петров
а

 

 

ИПУ – Дупница – трудово обучение и изобразително изкуство

Старши учител по изобразително изкуство и ДБИ – професионален бакалавър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 1982 г.

Борислав Чаушев

 Национална спортна академия

 Учител по физическа култура – магистър

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2016 г.

Красимира Караджова

ВТУ“Кирил и Методий“ – история и география  Учител по история и география – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2014


Стела Стойчева

stela sait

СУ“Климент Охридски“ – Българска филология

Учител по български език – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2015 г.

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“

Павел Недев – психолог

 

Варненски свободен университет – психология Психолог Постъпил в ОУ „Братя Миладинови“ през 2012 г.

Владислав Боев – ресурсен учител

ШУ“Константин Преславски“ – социална педагогика Ресурсен учител Постъпил в ОУ „Братя Миладинови“ през 2016 г.

Диана Танева – ресурсен учител

Софийски университет-специална педагогика Ресурсен учител Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2012 г.