Педагогически персонал

Начален етап

Павел Пенчев

РУ „Ангел Кънчев“ –Предучилищна и  начална педагогика  Начален учител – бакалавър Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2014 година

Миглена Ковачева

 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Начална училищна педагогика  Начален учител – магистър Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

 

Веляна Нарова

РУ „Ангел Кънчев“ – Начална училищна педагогика с чужд език  Начален учител – магистър Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2015 г.

 

Нели Кинчева Пенчева

 

РУ „Ангел Кънчев“ – Начална училищна педагогика Начален учител – магистър Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2016 г.

 

Венелина Венкова

РУ „Ангел Кънчев“ – Начална училищна педагогика Начален учител – магистър Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

 

Живка Жанова Илиева 


РУ „Ангел Кънчев“ – Начална училищна педагогика Начален учител – магистър Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2017 г.

Екатерина Миланова

РУ“Ангел Кънчев“ – Предучилищна и начална училищна педагогика Начален учител – магистър Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2019 г.

 

Мими Иванова

РУ „Ангел Кънчев“ – Начална училищна педагогика Начален учител – магистър Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2019 г.

 

Татяна Костова

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Начална училищна педагогика  Начален учител – магистър Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

Прогимназиален етап


Гергана Георгиева

 

РУ „Ангел Кънчев“ – български език и история Учител по български език и литература – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2019

Калина Димитрова

РУ“Ангел Кънчев“ –Лингводидактика в прогимназиален етап

Учител по английски език – магистър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2018

 

 

 

 

 

Искра Дулянова

РУ „Ангел Кънчев“ – учител по математика

Учител по математика – магистър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2020 г.

 

 

 

 

Галина Александрова

ВТУ“Св. св. Кирил и Методий“ – история и география 

Старши учител по история и география – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2008

V ПКС


Николинка Стоянова Петров
а

 

ИПУ – Дупница – трудово обучение и изобразително изкуство

Старши учител по изобразително изкуство и ДБИ – професионален бакалавър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 1982 г.

 

Борислав Чаушев

 Национална спортна академия

 Учител по физическа култура – магистър

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2016 г.

 

Здравко Петров

ВТУ“Св. св. Кирил и Методий“- музика

Учител по музика – магистър Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2018 г.

 

 

Николинка Маринова

ШУ „Епископ Константин Преславски“  Учител по български език – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2017 г.

 

 

СПЕЦИАЛИСТИ  „ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“

Красимира Ангелова – ресурсен учител

РУ „Ангел Кънчев“ – Начална училищна педагогика Ресурсен учител Постъпил в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

 

Диана Танева – ресурсен учител

СУ „Климент Охридски“- специална педагогика Ресурсен учител Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2012 г.