Педагогически персонал

Начален етап

Павлина Колева

 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – ПНУП  Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2017 г.

Веляна Нарова

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП с чужд език Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2015 г.

Нели Кинчева Пенчева

 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2016 г.

Христина Йорданова Христова

 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2017 г.

Анета Русева Атанасова 

ШУ“Константин Преславски“ – начална училищна педагогика Учител в начален етап – бакалавър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2013

 

Живка Жанова Илиева 


Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2017 г.

 Павел Пенчев

РУ „Ангел Кънчев“ –предучилищна и  начална педагогика  Начален учител – бакалавър Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2014 година


Ирена Кръстева 

РУ „Ангел Кънчев“ –предучилищна и  начална педагогика 

Начален учител – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2018 

Емилия Дамянова

ЮЗУ – Благоевград Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

Миглена Ковачева

Великотърновски университет – магистър НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

Венелина Венкова

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

 

Татяна Костова

Великотърновски университет – магистър НУП Учител в начален етап Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

Прогимназиален етап


Стефка Георгиева

Русенски университет – български език и история Учител по български език и литература – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2018

Калина Димитрова

РУ“Ангел Кънчев“ – „Лингводидактика в прогимназиален етап

Учител по английски език – магистър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2018

Ваня Николова

ШУ „Константин Преславски“ – магистър математика

Учител по математика – магистър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2018 г.

Павел Димитров Иванов 

ПУ“Паисий Хилендарски“- химия и физика 

Старши учител по химия и физика – магистър

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 1999

Галина Димитрова Александрова

ВТУ“Кирил и Методий“ – история и география 

Старши учител по история и география – магистър Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2008

V ПКС


Николинка Стоянова Петров
а

 

ИПУ – Дупница – трудово обучение и изобразително изкуство

Старши учител по изобразително изкуство и ДБИ – професионален бакалавър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 1982 г.

Борислав Чаушев

 Национална спортна академия

 Учител по физическа култура – магистър

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2016 г.

Николинка Маринова

ШУ „Константин Преславски“ – магистър Учител по български език Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2017

Здравко Петров

ВТУ“Кирил и Методий“- музика

Учител по музика – магистър Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2018 г.

 

Маргарита Нинова

 

 

ШУ „Константин Преславски“ – магистър Старши учител по биология и химия Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“

Красимира Ангелова – ресурсен учител

Русенски университет НУП Ресурсен учител Постъпил в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.

Диана Танева – ресурсен учител

Софийски университет-специална педагогика Ресурсен учител Постъпила в ОУ „Братя Миладинови“ през 2012 г.