Подробна историческа справка за ОУ „Братя Миладинови“

1911 / 1912

Училището в Летния квартал е отркрито на 24.10.1911 г. като начално училище със 158 ученици и 4 учители. По решение на Педагогическия съвет с Протокол № 2 от 12.01.1912 година то получава името „Братя Миладинови“. Пръв директор (до 1930 г.) е Анастас Игнатов.

1912 / 1913

Основана е ученическата библиотека със седем детски списания.

1914 / 1915

С протокол № 3 от 5.12.1914 година учителският съвет решава на 7.12.1914 г. от 10 часа да се свикат в училище всички родители и „всеки учител да беседва с тях по учебно – възпитателни въпроси“. Така се поставя началото на родителските срещи.

1920 / 1921

Със заповед на Русенска окръжна училищна инспекция Народното първоначално училище в махала „Тракция“ става клон на училище „Братя Миладинови“.

Основана е 3 дка. градина в училищният двор с 85 плодни и 30 неплодни дървета. Уредник е учителят Михаил Георгиев.

1922 / 1923

Учителският съвет определя есенна трудова седмица. Идеята е: „За развиване на любов към физическия труд в младостта чрез работа в училището или извън него: Работата, особено на открито, се отразява благотворно върху здравето на децата“. Това се приема от ученици и родители „с особена радост“ и се превръща в традиция. Дните се определят всяка година от учителския съвет.

1927 / 1928

За 92 ученици в 1 отделение се открива втора паралелка.

1928 / 1929

От 16.01.1929 г. започва раздаването на закуска за 36 бедни ученици – 50 дни хляб и сирене и 20 дни хляб и халва.

1929 / 1930

Учебната година се открива със 7 паралелки – по 2 в първи, втори и трети клас и една в четвърти.

На 24.02.1930 г. при училището е открита трапезария за безплатни закуски с помощта на Младежкия червен кръст. През същата година се основава певчески хор с ръководител Иван Буюклиев – учител по музика.

1930 / 1931

Годината започва с 313 ученици, разпределени в 8 паралелки (от 33 до 48 ученика в клас). През м. юли започва строеж на пристройка и надстройка. Предвидени са нови класни стаи за забавачница, първоначално училище и прогимназия. На 15.12.1930 г. започват занятия в новите помещения.

На 24.04.1931 г. се свиква събрание за „образуване на родителско-учителско сдружение“. Избира се правилник, контролен съвет и ръководство. Председател е Михаил Георгиев, главен учител. Сдружението е утвърдено с предписание № 4778 от 7.05.1931 г. на Инспектора на Русенски учебен съвет.

На 25.05.1931 г. започва разпокриване на източната и западната част, за да започне надстройка. Невъзможно е обучението в старото училище, затова един клас учи на открито – в двора и в парка.

1931 / 1932

На 1.10.1931 г. V-та прогимназия се премества в сградата на първоначално училище „Братя Миладинови“ и се сформира V-то основно училище „Братя Миладинови“.

Открива се подготвително отделение, водено от Вяра Андреева. На 31.01.1932 г. става освещаването на училищната сграда в присъствието на официалните власти на града.

1934 / 1935

На 24.01.1935 г. се чества патронен празник на училището. На тази дата е отбелязан и през годините 1935 / 1936, 1936 / 1937, 1937 / 1938, 1940 / 1941.

1941 / 1942

Всеки петък от 9:45 до 10:15 ч. има радиослушане.

1942 / 1943

На 21.03.1943 г. на тържество се освещава училищното знаме, изработено от учителя по рисуване Лукан Цоков. Кръстник на знамето става областния училищен инспектор Асен Прахов.

1954 / 1955

Построено е ново крило с 11 класни стаи. Учебната година започва с откриване на горен курс – четири паралелки в 8 клас и две в 9 клас. Училището се преобразува в 4 ССУ (средно смесено училище) „Братя Миладинови“.

1955 / 1956

Учениците са 1228 – в две детски градини – 85, десет паралелки в начален курс – 410 ученици, осем в среден курс – 338 ученици и единадесет в горен курс с 395 ученика.

1956 / 1957

На 25.05.1957 г. е абитуриенската вечер на първия випуск.

1957 / 1958

Организиран е лагерът в с. Шкорпиловци, Варненски окръг.

1960 / 1961

В една от класните стаи на първия етаж е уредена художествена галерия, която скоро е закрита, поради недостиг на класни стаи. Започва строежа на нова сграда на ул. „Комсомолска“.

1961 / 1962

Училището е най-голямо – учениците са 1489.

Отбелязан е 50-годишният юбилей на училището.

1962 / 1963

Горният курс се премества в новата сграда на ул. „Комсомолска“. Престава да съществува средно смесено училище „Братя Миладинови“. В старата сграда остава основно училище „Братя Миладинови“. Директор е Надежда Митева, досегашен заместник – директор за горния курс.

1970 / 1971

През месец декември се прави първа копка на основите на нова пристройка.

1972 / 1973

На 08.03.1973 г. тържествено се открива новата сграда – на 4 етажа са разположени 9 класни стаи, 3 кабинета (физика, химия, биология), физкулутрен салон, детски градини.

Не са завършени кухненският блок и аулата.

1974 / 1975

Открива се столът, в който се осигуряват закуски за 300 деца и обяд за 200.

1977 / 1978

За директор е назначена Радка Златинова, която заема тази длъжност до пенсионирането си през 1991 година.

1981 / 1982

От района на ОУ „Братя Миладинови“ и от района на ОУ „Никола Вапцаров“ се отделят ученици за новооткритото средно общообразователно училище „Вела Пискова“. Преместват се 11 учители. В аулата на училището се открива за втори път в историята му художествена галерия с 30 художествени платна на Л. Русев, Кирил Станчев, П. Попов и други. За кратко време платната стават 120, открива се и малка изложбена зала.

1985 / 1986

С указ № 1671 от 14.02.1986 г. училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – 1-ва степен.

Отбелязан е 75-годишен юбилей на училището.

1986 / 1987

Училището е удостоено със звание „Образцово“ – единствено от основните училища. Сред гимназиите е удостоена АЕГ „Гео Милев“, сред техникумите – ТЕ „Никола Вапцаров“.

1992 / 1993

Директор на училището става Мария Стефанова, зам.-директор от 1981 до 1991 г., останала на тази длъжност до пенсионирането си през 1999 г.

1999 / 2000

За и.д. директор е назначена Пенка Фучеджиева.

2000 / 2001

С решение на Общински съвет е закрито основно училище „Стефан Караджа“. От началото на учебната година учениците му са преместени в училище „Братя Миладинови“.

2001 / 2002

На 6.03.2001 г. се провежда конкурс за директор на училището, който е спечелен от Мария Димитрова.

На 7.12.2001 г. с тържествен концерт се отбелязва 90-годишнината на училището.

През 2002 година училището участва в първият си съвместен проект по трансгранично сътрудничество с четвърто основно училище „Михай Еминеску“ – град Гюргево, Румъния.

2006 / 2007

На 1.11.2006 г. ОУ „Братя Миладинови“ отпразнува своята 95-годишнина. Открита е зала „Европа“. Водосвет за здраве отслужи Доростоло-Червенският митрополит Неофит. Тържествен концерт се състоя в зала „Филхармония“.

Училището вече е работило по 3 проекта по трансгранично сътрудничество България – Румъния и един проект с училище в Берлин, Германия.

2009 / 2010

Училището партнира по програма „Комениус“ на ЕС заедно с още 5 училища от Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Полша и Турция.