ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ КЪМ АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО НА РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Второкласници от нашето училище заедно със своите класни ръководители г-жа Полина Денчева-Лукова, г-жа Екатерина Миланова и учителя си по музика г-н Здравко Петров поздравиха днес академичното ръководство на РУ „Ангел Кънчев“. Проф. Кангалов, акад. Белоев и останалите преподаватели чуха стихотворението „Приказка“ на Елисавета Багряна, както и песента „Зимна песничка“. Ръчно изработени от г-жа Николинка Петрова картички с пожелание бяха подарени на акад. Белоев и проф. Кангалов, а всички представители на академичното ръководство бяха зарадвани с ръчно изработени картички от самите ученици и техните класни ръководители. Всички ученици и техните учители пожелаха на присъстващите преподаватели здраве, щастие и да са мъдри за своите студенти и добър пример за тях. И нека магията на Коледа докосне всички с надежда за едно по-светло и добро бъдеще.