„ПОСАДИ И ОТГЛЕДАЙ С ЛЮБОВ“

„Посади и отгледай с любов“ бе вчерашното мото на четвъртокласниците от ОУ „Братя Миладинови“.

Заедно с класния си ръководител г-жа Нели Пенчева се погрижиха за освежаването и обогатяването на цветната си градинка в двора на училище. С голям ентусиазъм и много настроение те посадиха различни видове цветя, които бяха донесли от вкъщи. Обещаха си да полагат много грижи, за да я поддържат красива, чиста и свежа.