ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА НИ БИБЛИОТЕКА

В седмицата на народните будители учениците от IIА и IIБ клас заедно със своите класни ръководители г-жа Полина Денчева-Лукова и г-жа Екатерина Миланова посетиха училищната библиотека. Те с голям интерес разгледаха книгите с приказки, енциклопедиите и останалите книги от фонда на училищната библиотека. Влязоха в ролята на читатели на специалния за това кът с масички. С помощта на своите учители се запознаха с това, че през вековете, ние българите сме се съхранили като народ не само благодарение на хората, които са извоювали свободата ни, но и благодарение на нашите културни институти – читалища и библиотеки. Всяко дете си тръгна с книжка, която да прочете през есенната ваканция. Второкласниците с нетърпение очакват да прочетат своите книжки и да се върнат за нови в училищната библиотека.