ПОСЛАНИК НА СВОБОДНИЯ ДУХ В ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

За десета поредна година Фондация „Русе – град на свободния дух“ към Община Русе награди русенски учители със званието „Посланик на свободния дух в моето училище“. Учениците от начален етап на ОУ „Братя Миладинови“ номинираха с много любов своите учители. Посланията на децата стигнаха до преподавателите им чрез представители на Фондацията, които дойдоха в училище и изненадаха с грамоти и ваучери за книги г-жа Веляна Нарова, г-жа Полина Денчева-Лукова, г-жа Татяна Костова и г-н Здравко Петров.