„ПРИКАЗЕН СЪН“ В ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

Ученици от VIII до XII клас към Театрален клуб при Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоводене представиха пред малчуганите от IА, IБ, IIА, IIБ и IIIА клас при ОУ „Братя Миладинови“ театралната постановка „Приказен сън“. Театралният клуб, с ръководител Елеонора Цонева, е създаден по НП „Заедно в изкуството и спорта“. Гимназистите изиграха пред малките ни ученици любими приказни герои от любими детски приказки. Пиесата завърши с много аплодисменти и танци, към които се присъедини и публиката. Благодарим на трупата за хубавото представление.