ПРИКАЗНА ЕСЕН В ПЪРВИ КЛААС

Учениците от IА клас заедно със своите родители изпълниха поставената им задача от г-жа Лукова и  подготвиха днес в класната си стая изложба от природни материали „Изкуството и есента“. Изложбата им беше посетена от ръководството на училище „Братя Миладинови“, от много учители и ученици. Всички бяха възхитени от красивите им есенни творения.