Присъствено обучение

Уважаеми родители,

От 08.12.21г. в присъствено обучение са учениците от 2а, 2б, 5а и 7а клас, при които паралелки 50% от родителите са подали декларация за съгласие за тестване. Всеки ден родителите могат на място в училище да подадат декларация за съгласие.