Присъствено обучение

Уважаеми родители,

От 15.12.21г. в присъствено обучение са учениците от 1а, 5б и 6б клас, при които паралелки 50% от родителите са подали декларация за съгласие за тестване. Всеки ден родителите могат на място в училище да подадат декларация за съгласие.