Присъствено обучение

Уважаеми родители,

От 16.12.21г. в присъствено обучение са учениците от 1б и 4а клас, при които паралелки 30% от родителите са подали декларация за съгласие за тестване. Всеки ден родителите могат на място в училище да подадат декларация за съгласие.