Проведе се състезание по повод Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП

Проведе се състезание по повод Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП

На 15.11.2019 г. в ОУ „Братя Миладинови“ гр. Русе се проведе състезание, посветено на Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, под надслов „Животът не е резервна част“. Учениците от третите класове се състезаваха върху задачи, свързани с познаването на пътните знаци.

Мероприятието започна с кратко представяне на темата, гатанки и игрословици. Третокласниците разпознаваха изображенията, оцветяваха ги, обясняваха значението им. Накрая всички бяха победители, защото всички получиха знания, които могат да спасят живота и здравето им.

This slideshow requires JavaScript.