ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

През изминаващата седмица учениците от IIIБ клас отделиха специално внимание на наближаващите празници – Лазаровден, Цветница, Великден. Изгледаха интересни презентации, свързани с традициите и обичаите, които съпътстват тези празници. Споделиха как ги посрещат у дома и изработиха Великденско дърво.