Работата по международен проект с участието на ОУ „Братя Миладинови“ е удостоена със знак за качество

Работата по международен проект с участието на ОУ „Братя Миладинови“ е удостоена със знак за качество. Той е присъден от Националното звено за качество от Германия и Испания, както и Централното звено за координация Туининг. Представлява оценката за работата на русенските учители. Освен показаната ангажираност на българските учители към съхраняване и разпространяване на фолклора си, в тази връзка е организиран концерт, изпълнен от децата – участници и ученици от цялото училище.

Гостите, възхитени от изпълнителите, предлагат на колегите си да правят вече концерти за гражданството. Както вече RuseInfo писа, проектът по същество цели запознаване на място с педагогическия опит на учителите от различните страни – участнички. Това са Белгия, Испания, Полша,Турция, Германия, Великобритания и България. Като основа за тема на проекта е избрано пресъздаването на националния фолклор и герои чрез приказки и обичаи. Педагозите от различните националности, съвместно с възпитаниците си, избират специфичен персонаж от народния епос и разказват съответстващата приказка, но не до край. Попаднала в ръцете на техните връстници от друга националност, приказката добива специфичен финал. Всичко това е съпроводено с рисунки и емоции. Учителите – участници в проекта, посещават колегите си, както е сторил екипът от русенското училище. Били са в Испания, Белгия и Турция. При финализиране на проекта се издават книжки, чието съдържание съдържа разказаните приказки и те са писани съвместно от различни деца и от различни страни. Уникалното и впечатляващото е свободата, която е дадена децата да разгърнат фантазията си.

Директорът на ОУ “Братя Миладинови“ Мария Димитрова е впечатлена от отношението на испанските педагози към децата със специални образователни потребности. Вниманието към тези деца е приоритетно, а това според нея е довело до добрите резултати, демонстрирани от тях.

Връщайки се към предстоящият 24 май, директорът на училището показа и специалните грамоти, с които училищният екип ще удостоява своите изявени учители и ученици. Тя показа с гордост също и грамотите, с които са отличени най- добре представилите се ученици по религия и участници в 9 – ия национален конкурс „Бог е любов“, издадени от Русенската митрополия и РИО на МОМН – Русе.