Разписание

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА ВТОРИ  СРОК  УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

Седмично разписание първи клас 

първи „А“

  първи „Б“

Седмично разписание за втори клас

втори „А“

  втори „Б“ 

Седмично разписание за трети „А“ клас 

Седмично разписание за четвърти „А“ клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА ВТОРИ  СРОК  УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Седмично разписание за пети „А“ клас  

Седмично разписание за шести „А“ клас

Седмично разписание за седми „А“ клас