Разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗА ПЪРВИ  СРОК  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

Седмично разписание първи клас 

Приложения № 1

Седмично разписание за втори клас

Приложения № 2

Седмично разписание за трети „А“ клас

Приложения № 3

Седмично разписание за трети „Б“ клас

Приложения № 4

Седмично разписание за четвърти „А“ клас

Приложения № 5

Седмично разписание за четвърти „Б“ клас

Приложения № 6

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗА ПЪРВИ  СРОК  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Седмично разписание за пети „А“ клас         Приложения № 7

Седмично разписание за шести „А“ клас      Приложения № 8

Седмично разписание за седми „А“ клас      Приложения № 9