Разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗА ВТОРИ  СРОК  НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

Седмично разписание първи клас 

Приложения № 1

Седмично разписание за втори клас

Приложения № 2

Седмично разписание за трети „А“ клас

Приложения № 3А

Седмично разписание за трети „Б“ клас

Приложения № 3Б

Седмично разписание за четвърти „А“ клас

Приложения № 4А

Седмично разписание за четвърти „Б“ клас

Приложения № 4Б

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗА ВТОРИ  СРОК  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Седмично разписание за пети „А“ клас         Приложения № 5

Седмично разписание за шести „А“ клас      Приложения № 6

Седмично разписание за седми „А“ клас      Приложения № 7