Разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА ПЪРВИ  СРОК  УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

Седмично разписание първи клас 

първи „А“ клас

Седмично разписание за втори клас

втори „А“клас

втори „Б“клас

Седмично разписание за трети „А“ клас

трети „Б“клас 

Седмично разписание за четвърти „А“ клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА ПЪРВИ  СРОК  УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Седмично разписание за пети „А“ клас  

Седмично разписание за шести „А“ клас 

Седмично разписание за седми „А“ клас