Разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗА ВТОРИ  СРОК  НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Седмично разписание първи „а“клас 

Приложения № 1

Седмично разписание първи „б“клас 

Приложения № 2

Седмично разписание за втори клас

Приложения № 3

Седмично разписание за трети клас

Приложения № 4

Седмично разписание за четвърти „А“ клас

Приложения № 5

Седмично разписание за четвърти „Б“ клас

Приложения № 6

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗА ВТОРИ  СРОК  УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Седмично разписание за пети „А“ клас       Приложения № 7

Седмично разписание за пети „Б“ клас      Приложение №8

Седмично разписание за шести „А“ клас    Приложения № 9

Седмично разписание за седми „А“ клас     Приложения № 10