Демонстрация на иновативен клуб по програмиране и роботика за деца MindHub

This slideshow requires JavaScript.

На 24 и 25 януари беше направена демонстрация на иновативен клуб по програмиране и роботика за деца MindHub. Участие взеха ученици от начален етап. Пред децата бяха представени роботите Даш 1, Даш 2 и Дот. Програмирането беше представено по интересен и разбираем начин за всички участници. Ученици имаха възможност да програмират действия на роботите.

Методите и инструментите, с които се работи, са изключително иновативни и разработени специално за обучение на деца по програмиране, отново съобразени с възрастта на децата, и представени по интересен начин в програмата.

Повече информация за мисията на MindHub, можете да получите:

Споделеният видео материал за MindHub