РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ВЛИЗА В ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

Стартира педагогическата практика на студенти от РУ „Ангел Кънчев“ в ОУ „Братя Миладинови“. Съвместната дейност на двете образователни институции дава възможност на практикуващите студенти да опознаят работата с ученици в реална класна стая и да проведат първите си уроци.

Днес пред четвъртокласниците на ОУ „Братя Миладинови“, студентка на РУ „Ангел Кънчев“ изнесе урок по Човекът и природата на тема: „Почва“. Учениците научиха какво представлява почвата, усвоиха знания за нейния състав и разбраха от какво зависи почвеното плодородие. Вниманието им бе насочено към основните замърсители на почвата, както и към усвояване на знания и дейности, свързани с опазване на чистотата на й. Урокът завърши с пожелание за нови срещи и снимки на грейналите любопитни детски очи.