РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

Основно училище „Братя Миладинови“ продължава да посреща студенти за практическо обучение в начален етап. Освен часовете преди обед, студентите посещават и „Заниманията по интереси“ в следобедния режим със своя преподавател гл. ас. д-р Екатерина Иванова. Традиционната съвместна дейност между двете образователни институции дава възможност на практикуващите студенти да опознаят работата с ученици в реална класна стая.