Ръководство

Мария Славова Димитрова

м

 Директор 1. ШУ“Константин Преславски“ 

2. РУ“Ангел Кънчев“

1. Начална училищна педагогика – магистър

2. Психология – магистър 

ІІ ПКС

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2001

Валентин Дочев

  1. Заместник – директор по учебно – възпитателната работа. 
  2. Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
ВПИ“Константин Преславски“ – гр. Шумен 

“ Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда“-магистър

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2019  г.

Веселина Дякова

 

  1. Ръководител направление ИКТ.
  2. Учител по Компютърно моделиране и Информационни технологии.

 ШУ“Константин Преславски“ 

 

Математика и Информатика- магистър І ПКС

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2019