Ръководство

м
Мария Славова Димитрова

 

 Директор 1. ШУ“Константин Преславски“ 

2. РУ“Ангел Кънчев“

1. Начална училищна педагогика – магистър

2. Психология – магистър 

ІІ ПКС

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2001

 

1
инж. Светлана Борисова Якимова 

 

  1. Заместник – директор по учебно – възпитателната работа. 
  2. Учител по информатика и информационни технологии
 РУ“Ангел Кънчев“  1. „Информатика и информационни технологии в образованието“-магистър

2.„Изчислителна техника“-магистър

Постъпила в ОУ“Братя Миладинови“ през 2006  г.