СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Денят поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората.

Учениците със специални образователни потребности от ОУ „Братя Миладинови“ изработиха специално табло във връзка с отбелязването, което поставиха на видно място в училището.