СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

През тази седмица, в часа на класа, учениците от IIБ клас бяха посетени от инж. Кочев, ръководител „Помпени станции“ – ВиК-Русе. Той разказа на второкласниците откъде всички русенци получават питейна вода и какъв е пътят, по който тя достига от земните недра до чешмите в нашите домове.

22 март – Световният ден на водата, учениците отбелязаха с изработване на табло с интересни факти за водата, рисунки и беседи, свързани с опазването на водните ресурси. Накрая всяко дете изрази своето отношение към опазването на водата, като написа послание върху син балон.