СВЕТОВЕН ДЕН НА ДУМАТА „БЛАГОДАРЯ“

11.01.2023г. – Световен ден на думата „БЛАГОДАРЯ“!
Идеята на този ден е насочена към хората, които заслужават да им кажем „Благодаря“!
Българският език най-добре отразява същността на тази дума – „дарявам благо, добрина, добро“. Тя е ценен дар за този, който я изрича и за този, към когото е отправена. Думата доставя радост, показва внимание, кара хората да се чувстват по-добре.
С изработването на табло, картички и презентация, учениците от IIIА клас, заедно с  техния класен  ръководител – г-жа Чавдарова, усетиха магическата сила на тази красива дума.