ДЕН НА ЗЕМЯТА

22 Април – „Ден на Земята“
Да опазим планетата и да я завещаем на следващите поколения – под това мото протекоха инициативите в седмите класове на ОУ „Братя Миладинови“. В часа на класа учениците от VIIБ клас засадиха цветя в градинката в двора на училището, която се поддържат от тях от миналата учебна година. Момчетата бяха по-активни в това мероприятие.
VIIA клас се представи с презентация, посветена на събитието, която запозна присъстващите ученици с историята на Деня на Земята и приноса на всеки един от нас за опазване на планетата.
Ние сме взели планетата си назаем и трябва да я върнем на децата си такава, каквато сме я получили от предходните поколения.