Световен ден против ТОРМОЗА

Всяка последна сряда на месец февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище.
Учениците от 1.Б клас в ОУ „Братя Миладинови“ се запознаха със съмволиката на розовата фланелка  в знак на неприемането
на тормоз и насилие в училище.
Те разбраха как се постъпва, ако някой ученик е тормозен от друг.
Защото има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.