СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА НА 110 ГОДИНИ ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

This slideshow requires JavaScript.

Във връзка със седмицата, посветена на 110 годишнината на ОУ „Братя Миладинови“ и предстоящия празник на народните будители, във фоаето на училището бе подредена експозиция, представяща интересни факти от училищния живот. Гордеем се , че притежаваме оригинал на Удостоверение за завършен клас от учебната 1919/1920година, с подписа на първия училищен директор Атанас Игнатов. Друг бисер във витрините е второто издание на Сборника народни песни и умотворения, събрани от Димитър и Константин Миладинови. Можете да видите също така и броеве от училищния вестник „Миладиновец“, снимки от различни мероприятия, спомени на бивши ученици, отразени от русенския периодичен печат.

Честит празник!