СПАСЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

През тази година се навършват 80 години от спасяването на българските евреи и 50 години от кончината на Димитър Пешев, тогавашен подпредседател на Народното събрание, депутат от Кюстендил, обявен за „праведник на народите по света“.

Учениците от седмите класове на нашето училище отбелязаха тези събития с провеждане на Урок по достойнство в час по история под надслов „Който спасява един човешки живот, спасява целия свят“. Чрез презентация беше показана хронологията на събитията и участието на всички слоеве от българския народ в спасяването на българските поданици от еврейски произход. В коридора беше направено информационно табло с текст и снимки.

Поклон пред героизма и себеотрицанието на тези, които със своите действия не допуснаха 40 000 български граждани да бъдат изпратени в лагера на смъртта „Треблинка“ и да бъдат подложени на холокост.