СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА АННА ДРАГАНЧЕВА

На Петия национален конкурс „Вяра и упование“, в присъствието на представители на РУО – Русе, Община Русе, както и на много родители, учители и ученици, се извърши награждаването на победителите в конкурса. Със специална награда на Русенската митрополия бе удостоена Анна Калоянова Драганчева от VIА клас.