СЪСТЕЗАНИЕ ПО РОБОТИКА

На 11 юни 2022 г. в РУ „ Ангел Кънчев“ се проведе 1-во общинско състезание по роботика за ученици от III и IV клас.

Учениците бяха разделени в 16 отбора и представляваха своите училища. По време на състезанието, отборите се съревноваваха в три категории – „Светлинна щафета“, „Следене на линия“ и „Роботанци“. Участници от ОУ „Братя Миладинови“ бяха Марая, Ивайло и Лъчезар. Децата получиха сертификати за участие.
Първото общинско състезание по роботика е продължение на проведените от университета и ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе образователни STEM курсове по роботика с микрокомпютрите micro:bit и роботизираните платформи micro:maqueen. Съдържанието на курсовете бе специално разработено от преподаватели от катедра „Телекомуникации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и е съобразено със знанията и възможностите на учениците от 3-ти и 4-ти клас.