СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСЕЗНАНИЕ

На 05.06.2023 г. в Екомузей-Русе се проведе ежегодното състезание по Русезнание. Учениците от VIA клас, които са част от клуба, взеха участие с представяне на презентация на тема „Русе-градът на първите неща“ с ръководител госпожа Мартина Тодорова. Учениците се представиха достойно и получиха грамоти за участие.