С ПОЧИТ КЪМ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Ученици от прогимназията на ОУ „Братя Миладинови“ представиха пред свои съученици и учители едни от най-хубавите стихотворения, посветени на Левски. Анна Драганчева от VIА клас изпълни „Песен за Апостола“ от Асен Босев, а Андреа Петрова от VIIА клас – „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев. Ученици от VА, VIА, VIIА и VIIБ клас прочетоха одата на Иван Вазов „Левски“, посветена на националния ни герой.

Второкласничките Мария, Мартина, Кристиана, Мариана и Десислава и вокалната група на училището „Нотни картички“ изпълниха песните „Песен за Апостола“ и „Хубава си, моя горо“.