Униформа

ОФИЦИАЛНА УНИФОРМА 

За презентацията е нужен JavaScript.

ЕЖЕДНЕВНА УНИФОРМА

За презентацията е нужен JavaScript.

УНИФОРМА ЗА ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

За презентацията е нужен JavaScript.

 От 2011 година учениците в ОУ“Братя Миладинови“ имат униформа.